Mesafeli Satış Sözleşmesi

Önemli:
Eğitimi kullanmadan önce Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin tamamını dikkatle okuyunuz.

Kullanıcı, Sözleşme konusu Dijital Hizmet’in ilk kullanımından veya çalıştırmasından itibaren işbu Sözleşmede geçen anlaşma koşullarıyla bağlı olduğunu, bu koşulları başka bir ihbara gerek kalmadan okumuş ve kabul etmiş sayılır. İşbu hükümleri kabul etmemesi halinde Kullanıcı, sözleşme konusu hizmetlerden yararlanamaz, dijital içerikleri izleyemez, dersleri takip edemez ve Dijital Hizmet’i kullanamaz. Bu koşullar dışındaki kullanım halleri Smart Learning Technologies telif haklarının ihlali olarak nitelendirilecektir. İşbu sözleşme hükümlerinin Kullanıcı tarafından kabul edilmemesi durumunda sözleşme konusu Dijital Hizmet’i satın almamak, Dijital Hizmet’in satın alınmış olması halinde kullanmaya devam etmemek Kullanıcı’ nın sorumluluğundadır. Smart Learning Technologies, sözleşmeye konu Dijital Hizmet’in kullanımına başlandıktan sonra işbu Sözleşme hükümlerinin kabul edilmemesi sebebi ile hiçbir sorumluluk kabul etmez. Söz konusu Mesafeli Satış Sözleşmesi hükümleri, Dijital Hizmet’in bilgisayar, tablet veya telefonda kullanılmasına bakılmaksızın bütün versiyonlarında geçerlidir.

Sözleşme konusu Dijital Hizmetle ilgili tüm fikri ve sınai haklar Smart Learning Technologies (“Smart Learning Technologies”) e aittir. Smart Learning Technologies, animonik.com’ da yer alan herhangi bir dijital içeriğin izinsiz olarak kullanılması, çoğaltılması, yayılması, satışa sunulması ve benzeri durumlarda ilgili kişi veya kişiler hakkında hukuki ve cezai yaptırımlara başvurulacaktır.

1. KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu; Alıcı’ nın, Smart Learning Technologies’ e ait www.animonik.com web sitesinden elektronik ortamda satın aldığı, işbu Sözleşme’ de Dijital Hizmet’in satışı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’ ya sunulan Dijital Hizmet, seçmiş olduğu Dijital Hizmet içeriğinde yer alan kayıtlı içeriklerdir.
Alıcı, satışa konu Dijital Hizmet’in temel nitelikleri, ödeme şekli gibi Dijital Hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda onayladığını ve sonrasında elektronik ortamda Dijital Hizmet’i satın aldığını işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

2. TARAFLAR VE TANIMLAR

2.1. Smart Learning Technologies
Unvanı : Smart Learning Technologies Elektronik Ticaret Limited Şirketi. (“Animonik”) Adres : Adresi: Arapsuyu mah. 643 sok. No:4/6 Konyaaltı/ANTALYA
Telefon (Müşteri Hizmetleri) : 0 216 706 04 16
E-mail : bilgi@animonik.com
Web : www.animonik.com

2.2. Alıcı
Adı Soyadı: ……….
Adres: ……………..
Telefon: ……………
E-mail: …………….
2.3. Kullanıcı
Alıcı ya da Alıcı’ nın Kullanıcı olarak bildirmiş olduğu kimse, İşbu Sözleşme konusu Dijital Hizmet’i kullanan kişidir. Kullanıcı’ nın sınırlı ehliyetsiz (ergin olmayan çocuk) olması halinde; Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin onaylanması ile Kullanıcı velisinin/vasisinin, Kullanıcı’ nın işbu Sözleşme’ nin tarafı haline gelmesine icazet verdiği kabul edilir.
Kullanıcı, işbu sözleşmenin kurulması esnasında vermiş olduğu bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu ve sözleşmeye konu olan Dijital Hizmet’i hukuka aykırı bir amaçla kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

3. DİJİTAL HİZMET BİLGİLERİ VE ÜCRETİ

3.1. Alıcı, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde (“Sözleşme”) ve Ön Bilgilendirme Formu’ nda özellikleri aşağıda detaylı olarak belirtilen özgün ve kayıtlı dijital içerik , hizmetlerini içermektedir. Hizmet Bedeli, tüm vergileri kapsar.

3.2. Satın alınan Dijital Hizmet’in diğer özellikleri ve kullanım koşulları animonik.com web sitesinde yer alan bilgilerde ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası sayılan Ön Bilgilendirme Formu’ nda ve detaylı olarak belirtilmiştir.

4. DİJİTAL HİZMET KULLANIM (LİSANS) SÜRESİ

4.1. Dijital Hizmet kullanım süresi Alıcı tarafından satın alma işleminin gerçekleştiği tarihten itibaren Dijital Hizmet bakımından animonik.com internet sitesinde, Dijital Hizmet detaylarında öngörülen tarihe kadar geçen süre boyunca (YKS, TYT, AYT paketleri ilgili olduğu sınav tarihine kadar Kullanıcı’ nın erişimine online platformda açılır.

4.2. Smart Learning Technologies Hizmet’inin sona erdiği gün, içerik dahilindeki Uygulama kredi ve/veya haklar, kullanılmamış olsa dahi silinir. Uygulama marketlerinden satın alınan paketlerle ilgili süreler paket içeriğinde belirtildiği gibi sınava kadardır.

5. CAYMA HAKKI

5.1. İşbu Sözleşme konusu Dijital Hizmet, online ve kayıtlı dijital içeriktir. Bu bakımdan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ a dayanarak hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/ğ Maddesi uyarınca

Paket Adı

Paket İçeriği

Toplam Tutar

…..

…..

….. TL

“elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler” kapsamında kalması sebebiyle Alıcı’ nın cayma hakkı bulunmamaktadır.

6. ÖDEME YÖNTEMLERİ

6.1. Ödeme, aşağıda belirtilen yöntemlerden biri ile yapılabilecektir:

Kredi Kartı ile Ödeme: www.animonik.com web sayfasında satın alınmak istenen Dijital Hizmet’ in ödeme bilgileri aşamasında yer alan yönergelerin izlenerek kredi kartı kullanmak sureti ile belirli bankalarla anlaşmalı olarak, taksit seçenekleriyle yapılan ödeme yöntemidir. Bu ödeme yönteminin seçilmesi halinde, Hizmet Bedeli, yetkili elektronik ödeme sağlayıcı kuruluş tarafından tahsil edilmektedir. Taksitle ödeme yönteminin seçilmesi halinde, ödeme fiyat üzerine vade farkı eklenerek gerçekleşir, ödeme sağlayıcı kuruluştan kaynaklı vade farkı Alıcı’ ya yansıtılır. 6.2.Ödeme sırasında Alıcı tarafından yapılabilecek hatalar nedeni ile ödemede çıkabilecek aksaklıklardan Smart Learning Technologies sorumlu değildir.

6.3. İnternet üzerinden kredi kartı ile yapılan ödemelerin bedelleri Alıcının kredi kartından otomatik olarak çekilir. Ödeme işlemi onaylandıktan sonra 1-3 iş günü içerisinde içerikler kullanıma açılır. Dijital Hizmet, Kullanıcı’ nın erişimine online açılır. Smart Learning Technologies https://www.animonik.com internet sitesi indirim veya artırım ücret uygulamasını döneme göre değiştirme hakkına sahiptir.

7. GENEL HÜKÜMLER

7.1. İşbu Sözleşme Alıcı ve Smart Learning Technologies arasında; Alıcı tarafından Ön Bilgilendirme Formu’ nun okunduğunun ve teyit edildiğinin; İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ nin okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edildiği an internet üzerinden akdedilmiş olup, bu andan itibaren hüküm ve sonuçlarını doğurur.

7.2. Alıcı, satın aldığı Dijital Hizmet ile ilgili; Ön Bilgilendirme Formu’ nu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni onaylamasını ve Dijital Hizmet bedeline ilişkin ödemeyi gerçekleştirmesini müteakip başka bir işleme gerek kalmaksızın satış tamamlanır. Anılan onay işlemleri, Dijital Hizmet’ in kullanım kapsam ve şartlarını kabul anlamına gelir. Bu suretle Dijital Hizmet, belirli süre boyunca ve işbu Sözleşme’ de yer alan koşullarla Kullanıcı’ nın erişimine, online olarak açılır.

7.3. Dijital Hizmet yalnızca bir bilgisayar veya bir telefonda ya da bir tablette kullanılabilir. Tablet ve bilgisayarda birlikte kurulum yapılamamaktadır. Kullanıcının tek bir cihaz hakkı bulunmaktadır. Farklı cihazlardan giriş yapmayı denediğinde Smart Learning Technologies’in üyeliği sonlandırma hakkı bulunmaktadır. Dijital Hizmet’in kullanıldığı cihazın değiştirilmesi durumunda, kayıt yapılan cihaz için en fazla 2 defa değişiklik yapılabilmektedir. Smart Learning Technologies, bu durumdan kaynaklanabilecek olası zararlardan sorumlu olmaz.

7.4. Alıcı, Kullanıcı’ ya ait bilgileri tam ve eksiksiz şekilde girmekle yükümlü olup, Alıcı’ nın eksik veya hatalı şekilde bilgi vermesi halinde Dijital Hizmet’in kullanıma açılamaması durumunda Smart Learning Technologies’ in sorumluluğu bulunmamaktadır. Alıcı, işbu Sözleşme’nin kurulması esnasında Smart Learning Technologies tarafından Kullanıcı’ ya ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin gerekli bilgilerin temin edildiğini, bu kapsamda Smart Learning Technologies ile paylaştığı Kullanıcı’ ya ait kişisel verileri paylaşmaya yetkili olduğunu, Kullanıcı’ ya yönelik KVKK kapsamında gerekli aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini (gereği halinde açık rızasını aldığını), bu sebeple her türlü sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul eder.

7.5. Satın alınan Dijital Hizmet’ in özelliğine göre, Ön Bilgilendirme Formunda ayrıntıları, süresi ve şekli belirlendiği üzere, taahhüt edilen edimler Smart Learning Technologies tarafından işbu Sözleşmeye ve Ön Bilgilendirme Formuna uygun olarak ifa edilir.
7.6. Satın alınan Dijital Hizmet programı, satış ve kullanımı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

7.7. Satın alınan her bir Dijital Hizmet programı Sözleşmede belirtilen sürede, her halde 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile Kullanıcı’ nın kullanımına açılır. Bu süre içinde Dijital Hizmet programı kullanıma açılmaz ise, Kullanıcı sözleşmeyi sona erdirebilir.
7.8. Alıcı, satın aldığı Dijital Hizmet programının bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Smart Learning Technologies’ in Dijital Hizmet programını içeren dijital içeriği Kullanıcı’ nın kullanımına açma yükümlülüğü sona erer.

7.9. Dijital Hizmet programını içeren dijital içerik Kullanıcı kullanımına açıldıktan sonra, Alıcı’ nın ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan program bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Smart Learning Technologies’ e ödenmez ise, Smart Learning Technologies sözleşmeyi sona erdirir.

7.10. Smart Learning Technologies’ in ön göremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve Dijital Hizmet programı süresinde kullanıma açılmaz ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini veya engel ortadan kalkana dek dijital içeriğin kullanıma açılmasının ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; sipariş iptalinden itibaren iade ödemesi 10 gün içerisinde gerçekleştirilir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 10 gün içinde Dijital Hizmet bedeli bankaya iade edilir. Ancak Alıcı, ilgili bankanın para iadesini hesabına 2-3 haftalık bir sürede yapabileceğini kabul eder ve Smart Learning Technologies’ in bundan doğan bir sorumluluğu olmadığını bilir.

8. KULLANICI’ NIN DİJİTAL HİZMET’İ KULLANIM KAPSAMI, YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BEYANLARI

Alıcı/Kullanıcı, madde 3’ te belirtilen Dijital Hizmet’i satın almadan önce Dijital Hizmet ile ilgili tüm ön bilgileri okuduğunu, anladığını, teyit ve kabul ettiğini internet ortamında onaylamakla beyan etmiş sayılır. Alıcı/Kullanıcı, söz konusu Dijital Hizmet’i satın alarak Ön Bilgilendirme Formunda ve belirtilen sınırlar ve şartlar kapsamında kullanım ve faydalanma hakkını elde etmiştir.

8.1. Kullanıcı’ nın Beyanları

Dijital Hizmet, internet erişimi gerektirir. Söz konusu internet bağlantısının sağlanması, kalitesi ve güvenliği Kullanıcı’ nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, Dijital Hizmet’in kullanılmasıyla ilgili olarak elektronik cihazından/cihazlarının donanımsal eksikliklerinden; internet kalitesi ya da erişiminden kaynaklanan sorunlardan Smart Learning Technologies’ in hiçbir koşul altında sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.

İşbu Sözleşmeye konu Dijital Hizmet, internet erişimi gerektirir. Söz konusu Dijital Hizmet’in kullanılabilmesi bakımından internet bağlantısının sağlanması, kalitesi ve güvenliği Kullanıcı’ nın sorumluluğunda olup bu sorumluluk hiçbir koşul altında Smart Learning Technologies’ e yüklenemez. Kullanıcı, Dijital Hizmet’in kullanılması ile ilgili olarak elektronik cihazından/cihazlarından, her türlü donanımsal eksiklikten, internet kalitesi ve erişiminden kaynaklanan sorunlardan Smart Learning Technologies’in hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.

Kullanıcı, Smart Learning Technologies’in uzman, öğrenci danışmanları ve teknik destek çalışanları dahil herhangi bir çalışanına genel ahlaka ve kamu düzenine aykırı, uygunsuz, onur kırıcı yorum, paylaşım, söz ve/veya davranışlarda bulunması halinde; Dijital Hizmet’in kullanımının Smart Learning Technologies tarafından tek taraflı olarak sonlandırılabileceğini, sistem dışına çıkarılabileceğini kabul ve beyan eder.

Kullanıcı, Dijital Hizmet’i kullanırken gerçekleştirdiği tüm eylemlerden sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

8.2. Kullanıcı’ nın Yükümlülükleri

Kullanıcı, şifre ve Kullanıcı adının gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, şifreyi ve Kullanıcı adını herhangi bir üçüncü şahsa açıklamayacağını, Dijital Hizmet’i herhangi bir üçüncü şahsa kullandırmayacağını, şifresinin yetkisiz üçüncü şahıslar tarafından ele geçirildiğini öğrenmesi veya bundan şüphelenmesi halinde derhal Smart Learning Technologies’ e haber vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, sözleşmeye konu Dijital Hizmet’i işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ nde yer alan hükümlere uygun olarak kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Kullanıcı, Dijital Hizmet’in yalnızca şahsı tarafından kullanılacağını, Dijital Hizmet’i üçüncü bir şahsa kiralamayacağını, satışını yapmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, satın alma esnasında vermiş olduğu bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu ve bu bilgilerde sonradan meydana gelen herhangi bir değişikliği Smart Learning Technologies’ e derhal bildireceğini kabul beyan ve taahhüt eder.
Kullanıcı, Dijital Hizmet’i kullanırken herhangi bir gizlilik ihlali söz konusu olması halinde derhal ve gecikmeksizin Smart Learning Technologies’ i bilgilendireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, deprem, yangın, sel gibi tabii afetler veya savaş, terör eylemleri gibi sebeplerle, ya da internet altyapısı, veri hatları gibi ağ iletişim altyapısına dayalı unsurlarda meydana gelebilecek ve Smart Learning Technologies’ in elinde olmayan sebeplerle Dijital Hizmet’in kullanılamaması durumunda Smart Learning Technologies’ in herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını, herhangi bir nam altında Smart Learning Technologies’ den tazminat veya diğer herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, almış olduğu ücretli içeriğe sahip içeriği kullanması veya indirmesi sebebiyle sistemine herhangi bir zarar geldiğini, indirilen içerikten dolayı sistemine virüs gibi kötü amaçlı kodların bulaştığını öne sürerek Smart Learning Technologies’ den herhangi bir tazminat talebinde veya diğer herhangi bir talepte bulunamaz.
Kullanıcı, Smart Learning Technologies’ in sunduğu Dijital Hizmet’i alması dolayısıyla Smart Learning Technologies tarafından elde edilen bilgilerin tamamen kendi rızası ile elde edilmiş olduğunu, Kullanıcı satın aldığı dijital içerikleri görüntüleyebilmesi için gerekli olan yazılımların (örneğin Media Player) lisanslı olduğunu, lisansız yazılımların kullanılmasından oluşabilecek herhangi bir sorundan Smart Learning Technologies’ in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, sözleşme konusu Dijital Hizmet’i yalnızca bireysel olarak kullanacağını, herhangi bir üçüncü şahsın kullanımına izin vermeyeceğini, her ne şekilde olursa olsun ticari amaçla kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Kullanıcı, Dijital Hizmet’i kullanırken gerçekleştirdiği tüm eylemlerden sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

9. SMART LEARNİNG TECHNOLOGİES’İN “NET ARTIRMA GARANTİSİ” BEYANLARI VE TAAHHÜTLERİ

9.1. Kullanıcı, 2024 Ayt Edebiyat Sınavında netlerinin 2023 Ayt Edebiyat Sınavına göre daha düşük olduğunu sınav sonuç belgeleri ile ispatlar ise ücret iadesi yapılacaktır. Ücret iadesinin yapılma şartları ise kullanıcının online.animonik.com eğitim panelindeki tüm video dersleri izlemiş olması, tüm soruları ve denemeleri çözmüş olması gereklidir. online.animonik.com eğitim panelindeki videoları izlememiş, soruları çözmemiş ve eğitimi tamamlamamış öğrenci bu garantiden yararlanamayacaktır. Garantiden yararlanmak için kullanıcı sınav sonuçları açıklandıktan sonra 7 gün içerisinde Smart Learning Technologies ile animonik.com iletişim biglileri üzerinden iletişime geçmelisidir. Bu süreyi aşan öğrenciler garantiden yararlanamayacaktır.

9.2. Kullanıcının göndermiş olduğu 2024 ve 2023 Ayt Edebiyat Sınav sonuç belgelerinde photoshop vb uygulamalarla belgede bir değişiklik yapması halinde bu garantiden yararlanamayacak olup Smart Learning Technologies öğrenci hakkında evrakta sahtecilik yaptığı için yasal süreç başlatma hakkına sahiptir.

9.3. Smart Learning Technologies’in sunmuş olduğu net arttırma garantisi sadece Ayt Edebiyat dersi için geçerlidir. 9.4. Garantiden sadece mezun öğrenciler yararlanabilir. 12. sınıf öğrenciler 2023 Ayt Edebiyat sınav sonuç belgesi gönderemeyeceği için bu garantiden yararlanamayacaktır.
Kullanıcı, sözleşme konusu net arttırma garanti şartlarını kabul, beyan ve taahhüt eder.

10. SÖZLEŞMENİN, SÜRESİ, SONA ERMESİ VE FESHİ

10.1. İşbu Sözleşme, bu Sözleşme’ nin 4.1. bendinde belirtildiği süre sonunda başka hiçbir işleme gerek olmaksızın, kendiliğinden sona erer.
10.3. Smart Learning Technologies, Alıcı/Kullanıcı’ nın İşbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini İşbu Sözleşme’ de, belirtilen şekilde yerine getirmemesi halinde derhal ve bildirimsiz olarak Sözleşme’ yi feshedebilir. Bu halde Alıcı/Kullanıcı, Smart Learning Technologies’ den hiçbir bedel talep edemez.

10.4. Kullanıcı’ nın, Smart Learning Technologies’in uzman, müşteri danışmanı ve teknik destek çalışanları dahil herhangi bir çalışanına genel ahlaka ve kamu düzenine aykırı, uygunsuz, onur kırıcı yorum, paylaşım, söz ve/veya davranışlarda bulunması halinde; Animonik kullanımı ve Smart Learning Technologies tarafından tek taraflı olarak ve bildirimde bulunmaksızın sonlandırılabilir.

10.5. Satın alınan Dijital Hizmet’e ilişkin dijital içeriklerin geliştirilmesi, müfredata uyarlanması ve güncellenmesi gibi sistem ve içerik çalışmalarının, elde olmayan sebeplerle on günden uzun süreli olarak Smart Learning Technologies platformunu kesintiye uğratması halinde Smart Learning Technologies; Alıcı/Kullanıcı’ ya programın kullanım miktarı kadar bedelden indirim yaparak iade gerçekleştirilebilir ve Sözleşme sonlandırılabilir.

11. LİSANS

11.1. İşbu Sözleşmeye konu Dijital Hizmet’in satın alınmasıyla Smart Learning Technologies’ e ait Eser’in (Dijital Hizmet) münhasır olmayan ve yalnızca kullanım hakkına ilişkin lisansın, Kullanıcı’ya sınırlı ve süreli olarak tevdii söz konusudur.
11.2. Eser, yürürlükteki her türlü mevzuat ile korunmakta olup, İşbu Sözleşme ile Kullanıcı’ya Eser’den doğan herhangi bir mali ya da manevi hakkın devri yapılmamakta; yalnızca Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında münhasır olmayan kullanım lisansı, ticari olmayan ve kişisel kullanım için, Dijital Hizmet içeriğinde belirlenen süre boyunca (TYT, AYT paketlerini sınav tarihine kadar) tevdi olunmaktadır.

11.3. Smart Learning Technologies, işbu Sözleşme’ nin Kullanıcıya bırakmadığı Eser’ e ilişkin her türlü hakkı, mülkiyeti ve menfaati (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte tüm Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları dahil) açıkça saklı tutar.
11.4. Kullanıcı, İşbu Sözleşme konusu lisanstan doğan, Smart Learning Technologies’ in ve tedarikçilerinin fikri mülkiyet haklarını ihlal ederek; eseri izinsiz kopyalaması, çoğaltması, dağıtması ya da izin gerektirecek şekilde görüntülemesi, bazı çalışmalarda kullanarak türetmesi (türevlerini oluşturması) gibi hallerde, Smart Learning Technologies’ e 2.000.000 TL (ikimilyon TL) cezai şartı herhangi bir mahkeme kararına gerek olmaksızın ödemeyi; bu cezai şartın fahiş olmadığını, ihlalin ve kusurun ağırlığına göre Smart Learning Technologies’ in bu ceza miktarını artırabileceğini ve mahkemelerden terkini veya tenkisini talep etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Smart Learning Technologies, bu ihlalden dolayı uğradığı zararlar nedeniyle, ayrıca, ilgili mevzuat çerçevesinde suç veya ceza öngören hükümlerden doğan ve/veya Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Rekabet Hükümleri ve ilgili mevzuat uyarınca tazminat ve/veya tüm dava haklarını saklı tutar.

12. KULLANIM SINIRLARI

12.1. Kullanıcı, Dijital Hizmet’in yahut Dijital Hizmet’de sunulan içeriğin herhangi bir yazılım bileşenine ilişkin olarak kısmen veya tamamen tersine mühendislik yapamaz, uygunsuz bir erişim elde etme teşebbüsünde bulunamaz, Dijital Hizmet’in bir kısmını ya da tamamını kopyalayamaz, taklit edemez, 2. El dahil olmak üzere satışını yapamaz, sosyal medya ortamlarında ve diğer internet sitelerinde yayınlayamaz ve bu platformlarda satışa sunamaz, Dijital Hizmet’i, Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Ön Bilgilendirme Formu’nda yer alan amaçlar haricinde kullanamaz, Smart Learning Technologies’ in fikri mülkiyet haklarını veya diğer haklar